• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Conducere

Conducere

CONDUCEREA EXECUTIVĂ ESTE ASIGURATĂ DE:

Director General Interimar: ADRIAN AMBROSĂ  - Curriculum Vitae

Director Departament Informatică: DAN MARIN UDREA (Departament Dezvoltare Software)

Manager cu atribuții de Director Departament Informatică: LIVIU MIHAI (Departament Servicii Infrastructură IT)

Director Economic Interimar: ANGELA NICOLESCU  - Curriculum Vitae

Contabil Şef: LILIANA CEPLEU

Manager Resurse Umane: ANNE MARIE MARINESCU


ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

MIHĂILEANU MONICA-MARIA - împuternicit mandatat al C.F.R. prin Hotărârea AGA - CFR SA nr. 36/06.07.2022

PETRICU CRISTIAN ALEXE - împuternicit mandatat al C.F.R. prin Hotărârea AGA - CFR SA nr. 13/30.03.2020

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

(membri numiti provizoriu in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 13.04.2023, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni) 

Chiper Marian-Marius - Curriculum Vitae

Radu Alexandru   -Curriculum Vitae

(membri numiti provizoriu in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 09.05.2023, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni) 

Scrioșteanu Ionel - Curriculum Vitae

Sandu Raluca Mihaela - Curriculum Vitae

Măntescu Iulian-Florin - Curriculum Vitae

Pipa George-Radu - Curriculum Vitae

Ceșa Petru -membru numit provizoriu - Curriculum Vitae

Scrisoare de asteptari necesara selectiei membrilor CA la SC Informatica Feroviara SA   07.04.2023

Anunț privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al SOCIETATII „INFORMATICA FEROVIARA” S.A

20.06.2023 Formulare candidatI Informatica Feroviara SA

 


  

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General  pe anul  2020

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General pe anul  2021

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General pe anul  2022

Nivelul remuneraţiei lunare brute a persoanelor din conducere incepand cu octombrie 2022

Nivelul remuneraţiei lunare brute a administratorilor, directorului general si directorului economic ian-aprilie 2023

Nivelul remuneraţiei lunare brute a administratori, director general si directoe economic incepand cu luna mai 2023

 

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.