• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Conducere

Conducere

CONDUCEREA EXECUTIVĂ ESTE ASIGURATĂ DE:

Director General: ADRIAN AMBROSĂ  - Curriculum Vitae

Director Departament Informatică: DAN MARIN UDREA (Departament Dezvoltare Software)

Director Departament Informatică:  (Departament Infrastructura IT)

Director Departament Informatică: CĂUȘ CLAUDIA VALERIA (Departament Servicii)

Director Economic: LILIANA CEPLEU

Contabil Şef: MIHAELA NEACȘU

Manager Resurse Umane: ANNE MARIE MARINESCU


ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

MIHĂILEANU MONICA-MARIA - împuternicit mandatat al C.F.R. prin Hotărârea AGA - CFR SA nr. 36/06.07.2022

PETRICU CRISTIAN ALEXE – împuternicit mandatat al C.F.R. prin Hotărârea AGA - CFR SA nr. 13/30.03.2020

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

(membri numiti provizoriu in Consiliul de Administratie,  incepand cu data de 22.03.2022, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni) 

Pop Ioan-președinte CA -Curriculum Vitae 

Ceșa Petru -membru numit provizoriu - Curriculum Vitae

Coțofană Marian -membru numit provizoriu - Curriculum Vitae

Novăcescu Mihai - membru numit provizoriu - Curriculum Vitae 

(membru numit provizoriu in Consiliul de Administratie,  incepand cu data de 23.06.2022, pe o durata de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni) 

Crainiciuc Artemiza–Nesia -membru numit provizoriu - Curriculum Vitae


  

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General  pe anul  2020

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General pe anul  2021

Nivelul remuneraţiei lunare brute a membrilor CA si Director General pe anul  2022

Nivelul remuneratiei lunare brute a Administratorilor provizorii neexecutivi si a Directorului General incepand cu iunie 2022

 

 

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.