• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Sisteme și aplicații

Oscar Pontaj

Oscar Pontaj

La graniţa dintre managementul activităţii de exploatare şi managementul resurselor umane, specialiştii noştri au realizat un sistem informatic specializat pentru sinteza activităţii angajatului, care integrează informaţiile legate de activitatea curentă a personalului din intreaga companie. Sistemul asigură schimbul de date cu alte sisteme informatice care prin natura lor gestioneaza date conexe activitatii angajatului, constituindu-se ca o o platformă de schimb de date automat intre mai multe sisteme informatice. Furnizat sub formă de abonament de servicii de aplicaţii informatice, OSCAR – PONTAJ este instrumentul necesar pentru obţinerea rapidă a informaţiilor necesare managementului la orice nivel.
OSCAR – PONTAJ utilizează o bază de date unică pentru toată Societatea (de la nivelul central până la unităţile de bază) cu acces web, care permite:
- planificarea activității angajatului;
- accesul centralizat şi restricţionat la anumite date ale angajaţilor indiferent de locul de desfăşurare a activităţii;
- inventarierea prestatiei efectuate de catre angajat (ore prezenta, CO, CM, CFS, delegatii, ...);
- schimbul si consolidarea datelor cu alte siteme IT de inventariere a prestatiilor (Ciclop, sisteme de acces cu cartele, ...)
- elaborarea situaţiilor de sinteză si statistice pe diverse nivele de decizie şi centralizat;
- managementul documentelor, standardizarea acestora si a procedurilor de lucru pentru toate structurile din Societate;
oscar pontajAvantajele ce decurg din utilizarea acestui sistem:
- contribuie la cresterea performantelor de diseminare a informaţiilor utilizate de societate, prin eliminarea operatiilor repetitive efectuate in diferite sisteme IT pentru obţinerea rapoartelor necesare la un anumit moment, pentru un anume tip de decizie sau de raportare. Acest lucru se realizeaza prin „circulatia” electronica a documentelor intre sisteme (de ex: date din CIM, date din actele aditonale, CO, CM, CFS, ...);
- permite planificarea si previzionarea eforturilor viitoare a fortei de munca din companie;
- furnizeaza in timp real informatii despre forta de munca utilizată de societate (de ex. regimul de muncă pe funcţii şi categorii de personal, regim de muncă realizat, defalcarea timpului de lucru, ore suplimentare, plătite, compensate etc.);
- elimina timpul de aşteptare a răspunsului de la nivelele subordonate pentru întocmirea diveselor raportări solicitate de forurile ierarhice.
- beneficiind de o bază de date unică, rapoartele sunt disponibile pe diverse nivele ierarhice, în funcţie de roluri (funcţii) si unificate pentru mai multe directii din companie (RU, tehnic, OTD, economic,...);
- automatizarea şi standardizarea majorităţii documentelor ce se eliberează de către unităţile şi subunităţile Societăţii;
- un suport managerial eficient pe fundamentarea deciziilor viitoare.

Date

14 Iunie 2018

Tags

Alte aplicații

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.