• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Sisteme și aplicații

e-Contracte

e-Contracte

Aplicație de urmărire a contractelor permite o evidență și o gestionare unitară, pe nivele ierarhice, a contractelor de achiziții de produse și servicii generale, precum și a contractelor e contracteîncheiate cu clienții, baza de date cuprinzând informații detaliate despre fiecare contract în parte (data semnării, valabilitate, condiții de derulare și de plată, facturi, scadențe, informații specifice). Aplicația pune la dispoziție utilizatorilor un set complex de rapoarte și permite regăsirea informațiilor despre un contract și după terminarea acestuia.
Funcţionalităţi
• introducerea / actualizarea / vizualizarea datelor de identificare ale contractului.
• introducerea / actualizarea / vizualizarea datelor din acte adiţionale, notificări, facturi, diagrame de livrare, etc.
• vizualizarea/actualizarea nomenclatoarelor (parteneri clienţi/furnizori, produse/ servicii/lucrări, utilizatori, etc).
• mesaje de alertă pentru avertizări și erori (finalizare contract, termen de livrare, valoare facturata).
• rapoarte predefinite pentru selecţie, centralizare date pe diverse criterii.
Utilizatori: personal cu atribuții în gestiunea contractelor și facturare.

Date

14 Iunie 2018

Tags

Alte aplicații

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.