• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Sisteme și aplicații

CICLOP

CICLOP

Aplicaţie prin care se asigura transpunerea în format digital a informaţiilor înregistrate în foile de parcurs ale locomotivelor şi ale personalului care le deserveşte, calculul prestaţiilor şi a indicatorilor activităţii tehnice a locomotivelor.
Funcţionalităţi:
• Evidenţa electronică a prestaţiilor si consumurilor locomotivelor (fond de timp, prestaţii efectuate, consum de combustibil şi lubrifianţi).
• Evidenţa electronică a activităţii personalului de locomotivă şi a mecanicilor instructori
• Calculul indicatorilor de tracţiune (tren kilometri, tone brute kilometri, parc activ) la nivel de unitate (depou, regională, societate)
• Calculul indicatorilor trenurilor de călători la nivel de regională şi societate
• Emitererea automată a foilor de parcurs la imprimantă şi vizualizarea în format digital a oricărei foi de parcurs existentă în baza de date;
• Concentrarea datelor introduse in punctele de lucru, prelucrări analitice şi sintetice ca suport pentru decizii, rapoarte predefinite şi interogări ad-hoc referitoare la gestionarea locomotivelor, trenurilor, personalului locomotivelor şi a indicatorilor legaţi de fondul de timp, prestaţii efectuate, consumuri de combustibili şi lubrifianţi

ciclop

Date

14 Iunie 2018

Tags

Transport feroviar de marfă sau călători

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.