• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Sisteme și aplicații

APOLLO

APOLLO

Aplicaţia APOLLO permite urmărirea activității comerciale de vânzări, decontări și raportări statistice din sectorul de transport feroviar de marfă, completarea şi gestiunea electronică a documentelor de transport, în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale şi cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate pentru sisteme telematice de marfă (TAF TSI)
Această aplicaţie va fi interfaţat și cu alte sisteme informatice care deservesc activitatea feroviară de marfă.
APOLLO include două module funţionale de bază:
DECONET
-modul de gestionare si urmarire a deconturilor de plată centralizată obtinute prin prelucrarea informaţiilor din scrisorile de trăsură locale și internaționale și din contractele de plată centralizată. Modulul asigură:
• gestionarea clienților de marfă
• gestionarea contractelor de plată centralizată
• prelucrarea scrisorilor de trasură locale și internaționale
• obținerea deconturilor de plată centralizată
• obținerea centralizatoarelor de deconturi și de tonaje
• obținere facturi

eST
-modul de completare şi gestiune electronică a documentelor utilizate în transportul intern şi internațional de marfă pe calea ferată. Modulul asigură în prezent funcționalități pentru apollo estscrisorile de trăsură locale, respectiv: 

• introducerea datelor din scrisorile de trasura locale de catre clientii CFR Marfa si tiparirea acestora
• realizarea contului de expediție cu scrisorile de trasură expediate din stațiile de cale ferata
• realizarea contului de eliberare cu scrisorile eliberate din stațile de cale ferata
• obținerea situațiilor statistice si centralizatoare la nivel de stație de cale ferata si central.

apollo est

Date

14 Iunie 2018

Tags

Transport feroviar de marfă sau călători

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.