• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Sisteme și aplicații

IRIS IMA

IRIS IMA


Pachetul include:
MP5i - aplicatie de evidentă a elementelor de infrastructură feroviară si de gestiune a lucrărilor de întretinere a acesteia, programate si efectuate. Au fost dezvoltate in cadrul aplicatiei module pentru evidenta deranjamentelor, a podurilor, a punctelor periculoase, a restrictiilor de viteză, a deseurilor, a reviziilor bianuale/anuale la mecanisme de macaz. Implementata la Directii din centralul CNCF CFR SA, Divizii SCREIR 1-8, sectii L si CT.
GeoRail - evidentă geografică a elementelor de infrastructură feroviară.


MP5i
Aplicaţie complexă, având ca obiectiv principal asigurarea informaţiilor corecte şi complete despre infrastructura cf. Prin analiza stării curente, corelată cu datele istorice, permite luarea celor mai bune decizii.
Datele sunt introduse/actualizate la nivelul secţiilor de infrastructură, cărora le revine sarcina principală privind corectitudinea acestora.
Este o aplicaţie care utilizează tehnologia client-server şi necesită conexiune la reţeaua de comunicaţii Rentrad. Datele sunt stocate într-o bază de date centrală, care ofera o maximă securitate a datelor, pe două servere aflate în cluster.

Funcţionalitati (standard/adaugate la solicitarea CNCF CFR SA):
• Evidenţa elementelor de infrastructură (staţii, poduri, macaze, stâlpi, instalaţii de centralizare, clădiri etc.), dispuse într-o structură ierarhică, cu informaţii despre caracteristicile tehnice proprii fiecărei clase de obiecte.
• Evidenţa lucrărilor planificate şi executate asupra elementelor de infrastructură şi a costurilor aferente.
• Evidenţa deranjamentelor.
• Evidenţa restricţiilor de viteză.
• Evidenţa deşeurilor.
• Evidenţa punctelor periculoase.
• Evidenţa grinzilor şi a podurilor provizorii.
• Evidenţa reviziilor bianuale/anuale la mecanismele de macaz.
• Generare bază de date pentru Automotorul de Diagnoza Căii şi Liniei de Contact (TMC).
• Rapoarte centralizatoare şi detaliate.
Utilizatori: Directii din centralul CNCF CFR SA, Divizii din SCREIR 1-8, sectii L si CT.


GeoRail

ima georailFunctionalitate: Reprezentarea grafică a elementelor de infrastructură feroviară; obţinerea informaţiilor grafice şi alfanumerice care urmează să facă obiectul unor analize şi/sau obiectul unor activităţi de întretinere specifice. GeoRail este o soluţie GIS (Geographic Information System – Sistem Informatic Geografic) realizată pentru Căile Ferate Romane pentru identificarea elementelor de infrastructură feroviară, conform planurilor 1:1000 scanate şi digitizate în cadrul Serviciilor Cadastru regionale.
GeoRail asigură o modalitate de reprezentare grafică pentru toate elementele de infrastructură începând cu liniile de cale ferată, luate ca bază de referinţă şi continuând cu mijloacele fixe aferente ce pot fi georeferenţiate.
Utilizatori: Serviciile Cadastru din CNCF CFR SA.

Date

13 Iunie 2018

Tags

Infrastructură feroviară

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.