• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Sisteme și aplicații

e-TELEX

e-TELEX

Aplicație de telegrafie electronică, cu principala funcționalitate de a înlocui sistemul telex tradițional, uzat din punct de vedere fizic şi tehnologic.
„Sistemul de telegrafie” E-TELEX este o reţea de calculatoare conectate la RENTRAD, cu acces la resursele unui server specializat pentru gestiunea mesajelor, fiind utilizat pentru transmiterea şi evidenţa telegramelor de serviciu CFR. Dintre avantajele sistemului e-telex:
• sistemul a permis păstrarea procedurilor de lucru anterioare dar şi introducerea unor noi proceduri care au derivat din sporul de tehnologie introdus.
• prin folosirea PC -urilor, au devenit disponibile metodele de tehnoredactare computerizată, cu efect de creştere asupra productivităţii muncii
• A sporit nivelul de securitate a documentelor şi a posibilităţilor de arhivare pe termen mediu şi lung

Date

13 Iunie 2018

Tags

Circulație trenuri

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.