• Str. Gării de Nord nr. 1, sector 1 Bucureşti 010855

Cadrul legal

Cadrul legal

Informatică Feroviară este persoană juridică română, având forma de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv şi cu următoarele acte normative: 

  • HG 706 / 2002, privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  • Legea nr. 31 / 1990 a societăţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Conducerea societăţii este asigurată de: 

Informații trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Sugestii și propuneri

Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului.
Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.