Mersul trenurilor - România

Sugestii şi propuneri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea aplicației de informare sau a site-ului.

Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.

Informaţii trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Operatori Feroviari de Calatori

OSCAR - Management Resurse Umane

Angajaţii companiilor feroviare, prin specificul activităţii lor,  au specializări şi condiţii de lucru de o mare diversitate. Adăugând arealul mare de desfăşurare a activităţii (pe tot teritoriul ţării, de-a lungul reţelei de cale ferată), precum şi numărul de angajaţi pentru fiecare companie feroviară (între 5.000 şi 30.000 de persoane), procesul de management al resurselor umane devine extrem de complex. Soluţia noastră este adaptată şi customizată pentru întregul proces de management al resurselor umane din sectorul feroviar, integrând:

  • Evidenţa personalului, pe nivele, unităţi și subunităţi – liste nominale,
  • Fluctuaţia de personal,
  • Contracte individuale de muncă și acte adiţionale,
  • Drepturi de salarizare și de personal, conform CCM
  • Evaluare anuală
  • Pontaj
  • Salarizare

Soluţia permite accesul securizat, centralizat şi restricţionat pe roluri la datele tuturor angajaţilor, indiferent de locul de desfăşurare a activităţii. Datele furnizate de sistem sub formă de analize şi statistici sunt în permanenţă actualizate, constituind un instrument de consolidare a deciziilor manageriale. 

Management Contracte

O companie din domeniul de transport feroviar gestionează un număr important de contracte cu clienții și furnizorii specifici. Pentru fiecare contract compania trebuie să cunoasca toate detaliile legate de livrabile și timpii de livrare, obligații, plăți, terminare sau litigii. Procesele de business legate de managementul contractelor sunt distribuite între departamente și/sau între structuri geografice (regionale). Furnizorii pot fi interni sau internaționali, în funcție de modul de finanțare a contractelor, din surse proprii sau din fonduri externe.

Aceste procese complexe de business sunt susținute de o soluție modernă și modulară furnizată de compania noastră pentru principalii clienți. Soluția acoperă două domenii principale: contracte cu clienți și furnizori generali, respectiv contracte specifice pentru patrimoniul feroviar.

Management Achiziții

Companiile feroviare, fie ele Manageri de Infrastructură sau Operatori de Transport, trebuie să deruleze procese continue și complexe de achiziții pentru echipamente, materiale, combustibil și energie, piese de schimb și consumabile pentru birotică. Pentru companiile cu capital de stat, precum CFR sau CFR Călători, aceste achiziții sunt considerate „achiziții publice”, deoarece aceste companii primesc subvenții de la bugetul de stat pentru activități de întreținere a infrastruicturii, respectiv pentru obligațiile de servciu public. 

Soluția noastră pentru achiziții acoperă planificarea anuaală și revizuirea periodică a planurilor de achiziții, corespunzător bugetelor de cheltuieli aprobate pentru companiile feroviare.

Pentru mai multe informații privind soluțiile ERP pentru companii feroviare ne puteţi trimite un e-mail >AICI<.