Mersul trenurilor - România

Sugestii şi reclamaţii

 Aici puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii sau reclamaţii privind funcţionarea site-ului

Informaţii trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Operatori Feroviari de Calatori

Cadrul legal

Produsele şi serviciile necesare desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii societăţii noastre sunt achiziţionate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare:

 

  • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006;
  • OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.
  • Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681/29.07.2004 cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
  • Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
  • Ordinul ANRMAP nr 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Norme procedurale interne aprobate de autoritatea tutelară.
 

Planul anual de achiziții al SC Informatică Feroviară SA

 2014

ANUNŢURI

Anunţ SEAP nr. 145584 / 07.08.2013 - "Achiziţie grup electrogen automat 630 kVA şi lucrări de instalaţii electrice aferente”,cod CPV 31121000-0 Grupuri electrogene (Rev.2), Cod CPV 45310000-3 lucrări de instalaţii electrice (Rev. 2).