Mersul trenurilor - România

Sugestii şi propuneri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. puteţi să ne transmiteţi sugestii pentru îmbunătăţirea aplicației de informare sau a site-ului.

Pentru informații privind mersul trenurilor de călători, condiții și facilități de transport sau pentru solicitări de îmbunătățire a serviciilor de transport feroviar de călători, vă rugăm sa vă adresați Operatorilor Feroviari - Călători. 
 
Informatica Feroviară NU OPEREAZĂ TRENURI.

Informaţii trafic feroviar

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații.

Operatori Feroviari de Calatori

IMPORTANT!

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea Termenilor şi Condiţiilor de acces şi de utilizare detaliate mai jos precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. Informatică Feroviară îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la acest site, precum şi Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare

DESPRE DREPTURI DE AUTOR

Informatică Feroviară SA este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Informatică Feroviară sau a unor terţi care au autorizat utilizarea acestora de către Informatică Feroviară. Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor fotografii, texte, sloganuri, desenelor, imagini, precum şi a tuturor lucrărilor integrate în acest site, fără a avea acordul scris al proprietarului, prin reprezentanţii săi autorizaţi, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN SITE ŞI LEGĂTURILE CĂTRE WWW.INFOFER.RO

Continutul site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale, fără acceptul scris prealabil al Informatică Feroviară. Plasarea unei legături spre site-ul www.infofer.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la SC Informatică Feroviară SA. 

Dacă doriţi să plasaţi o legătură spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.infofer.ro. 

Informatică Feroviară SA nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unei legături plecând de la site-ul www.infofer.ro şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

DREPTURI DE MARCĂ

Marca Informatică Feroviară SA este marcă înregistrată.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Informatică Feroviară SA,  membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură. Informaţiile asupra produselor, serviciilor şi preţurilor acestora sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Informatică Feroviară SA, ori de membrii reţelei sale. Pot interveni erori sau omisiuni.

DREPT APLICABIL

Termenii de utilizare, precum şi orice litigiu în legătură cu, sau decurgând din clauzele acestor Termeni sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003 Titlul 3

Daca aveţi întrebări cu privire la aceste menţiuni vă rugăm să ne contactaţi. Vom încerca să vă răspundem cu promptitudine.

CONTACT

Pentru informaţii, reclamaţii, sesizări privind activitatea societăţii: AICI

Pentru probleme legate de funcţionarea site-ului: AICI